dilluns, 8 de desembre del 2008

Sobre els TEUS diners, Narcís

Text de l'Evangeli (Mc 10,17-30): Un dia que Jesús eixia de camí, un home s'acostà corrent, s'agenollà davant de Jesús i li preguntà: «Mestre bo, què haig de fer per a posseir la vida eterna?». Jesús li digué: «Per què em dius bo? De bo, només n'hi ha un, que és Déu. Ja saps els manaments: No mates, no cometes adulteri, no robes, no acuses ningú falsament, no faces cap frau, honra el pare i la mare». Ell li va dir: «Mestre, tot això ho he complert des de jove». Jesús se'l mirà i el va estimar. Li digué: «Només et falta una cosa: vés, ven tot el que tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor al cel. Després vine i segueix-me».

En sentir aquestes paraules, aquell home va quedar abatut i se n'anà tot trist, perquè tenia molts béns. Llavors Jesús mirà al seu voltant i digué als seus deixebles: «Que n'és, de difícil, per als qui tenen riqueses entrar al Regne de Déu!». Els deixebles, en sentir aquestes paraules, quedaren molt sorpresos. Però Jesús els tornà a dir: «Fills meus, que n'és, de difícil, entrar al Regne de Déu! És més fàcil que un camell passe pel forat d'una agulla que no pas que un ric entre al Regne de Déu. Ells quedaren encara més desconcertats, i es deien els uns als altres: «Si és així, qui pot salvar-se?». Jesús se'ls mirà i digué: «Als homes els és impossible, però no a Déu, perquè Déu ho pot tot». Llavors Pere li va dir: «Mira, nosaltres ho hem deixat tot i t'hem seguit». Jesús digué: «Us ho assegure: tothom qui per mi i per l'evangeli haja deixat casa, germans, germanes, mare, pare, fills o camps, rebrà, ja en el temps present, cent vegades més de cases, germans, germanes, mares, fills, camps, i també persecucions, i, en el món futur, la vida eterna».

Ja veus, Narcís, de res et serveix exhibir tots els teus “valors” i “principis morals”. De res et serveix colpejar amb ells als publicans que mai aconseguirem la teua alta estatura moral.

Ja veus, Narcís, tu que ets l'absolut, tampoc et salves ni et salvaràs davant el teu déu. Ni mil camins que desgasten mil parells de botes t'alliberaran del teu egoisme i mesquinesa.

Ja veus, Narcís. Només ets un frau.

Hauràs de mirar-te novament a l'espill.
Llegir més...